حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ساوجبلاغ / مهاباد)
توضیحات : فوت شد و کرسی معطل ماند.
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
توضیحات : -