حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (کلدانی)
توضیحات : -