حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (کلیمیان)
توضیحات : -