حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای سیدقدرت اله حسینی بحرینی"