آقای عبدالکریم حسین زاده سال تولد : 1359
محل تولد : نقده

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری


سوابق و فعالیت ها :

- مدیر عامل شرکت خصوصی معماری و شهرسازی

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد شهرسازی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد آراء : 61,972 درصد آراء : 52.24

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد آراء : 31,165 درصد آراء : 31.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران