محمداسماعیل سعیدی

مسیر شما: نمایندگان محمداسماعیل سعیدی
محمداسماعیل سعیدی

نماینده دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1340
شهر تولد : گوگان

تسلط بر زبان های : عربی، انگلیسی

محمداسماعیل سعیدی

نماینده دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)


سوابق و فعالیت ها:

- پاسدار

 تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری مدیریت کسب و کار (در حال دفاع از پایان نامه)
عضویت در کمیسیون:
سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی
سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی
سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
عضویت در کمیسیون:
سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی
سال سوم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی
سال دوم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی
سال اول : دبیر اول کمیسیون اجتماعی