آقای مهدی دواتگری سال تولد : 1345
محل تولد : مراغه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
- معاون مدیر کل طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه

تحصیلات :
- کارشناس ارشد حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه)
تعداد آراء : 92,215 درصد آراء : 60.35

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۹ "آقای مهدی دواتگری"