آقای شهروز افخمی سال تولد : 1341
محل تولد : ملکان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- فرماندار
- معاون اداره کل امور اجتماعی و انتخابات استان آذربایجان شرقی

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
تعداد آراء : 30,010 درصد آراء : 51.07

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای شهروز افخمی"