آقای غلامحسین شیری علی آباد سال تولد : 1340
محل تولد : هشترود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معلم
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- مقدمات
- فوق لیسانس تاریخ اسلام

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق)
تعداد آراء : 25,775 درصد آراء : 50.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای غلامحسین شیری علی آباد"