آقای عباس فلاحی باباجان سال تولد : 1345
محل تولد : اهر

سوابق و فعالیت ها :
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر / هریس)
تعداد آراء : 40,848 درصد آراء : 37.10

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۲ "آقای عباس فلاحی باباجان"