آقای محمدعلی مددی سال تولد : 1338
محل تولد : میانه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها :
- دبیر
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای ایران شناسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 44,855 درصد آراء : 50.97

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای محمدعلی مددی"