آقای علی علیلو سال تولد : 1340
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

تحصیلات :
- لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)
تعداد آراء : 16,214 درصد آراء : 27.30

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای علی علیلو"