آقای کمال الدین پیرمؤذن سال تولد : 1338
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- شهردار اردبیل
- فرماندار اردبیل


تحصیلات :
- فوق لیسانس عمران و مدیریت

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 90,634 درصد آراء : 35.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۶ "آقای کمال الدین پیرمؤذن"