آقای جلیل جعفری بنه خلخال سال تولد : 1346
محل تولد : کوثر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، ایتالیایی

سوابق و فعالیت ها :
- هیات انرژی سازمان انرژی

تحصیلات :
- دکترای مهندسی هسته ای

حوزه انتخابیه : اردبیل (خلخال / کوثر)
تعداد آراء : 23,745 درصد آراء : 40.64

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای جلیل جعفری بنه خلخال"