آقای منصور حقیقت پور سال تولد : 1338
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها:
-استاندار اردبیل

تحصیلات :
- دکترای مدیریت استراتژیک

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 103,268 درصد آراء : 40.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۱ "آقای منصور حقیقت پور"