آقای مصطفی افضلی فرد سال تولد : 1340
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس ستاد بنیاد شهید وامور ایثارگران

تحصیلات :
- مقدمات
- کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی و آموزشی

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 75,799 درصد آراء : 63.48

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای مصطفی افضلی فرد"