آقای غلامرضا نوری قزلجه سال تولد : 1349
محل تولد : بستان آباد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- کارشناس ارشد سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای غلامرضا نوری قزلجه"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد آراء : 17,204 درصد آراء : 30.39

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "آقای غلامرضا نوری قزلجه"