آقای حسین علی حاجی دلیگانی سال تولد : 1341
محل تولد : اصفهان


سوابق و فعالیت ها:
- معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشان
- فرمانده سپاه اصفهان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۸ "آقای حسین علی حاجی دلیگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
تعداد آراء : 60,411 درصد آراء : 51.68

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۷ "آقای حسین علی حاجی دلیگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
تعداد آراء : 56,807 درصد آراء : 51.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۴ "آقای حسین علی حاجی دلیگانی"