حسین علی حاجی دلیگانی

مسیر شما: نمایندگان حسین علی حاجی دلیگانی
حسین علی حاجی دلیگانی

نماینده یازدهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1341
شهر تولد : اصفهان

حسین علی حاجی دلیگانی

نماینده یازدهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)


سوابق و فعالیت ها:
- معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشان
- فرمانده سپاه اصفهان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عضویت در کمیسیون:
سال اول : عضو کمیسیون تلفیق