آقای محسن صرامی فروشانی سال تولد : 1349
محل تولد : خمینی شهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس آموزش و پرورش خمینی شهر

تحصیلات :
کارشناس بیولوژی و زیست شناسی


حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)
تعداد آراء : 31,299 درصد آراء : 31.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای محسن صرامی فروشانی"