آقای عباسعلی منصوری آرانی سال تولد : 1339
محل تولد : کاشان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس دانشگاه جنگ

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی
- دانشجوی دکترای مدیریت

حوزه انتخابیه : اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
تعداد آراء : 49,196 درصد آراء : 28.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای عباسعلی منصوری آرانی"