خانم سکینه عمرانی سال تولد : 1351
محل تولد : سمیرم

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات :
- فوق لیسانس علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی)

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 20,611 درصد آراء : 62.25

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "خانم سکینه عمرانی"