آقای احمد بخشایش اردستانی سال تولد : 1340
محل تولد : اردستان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- دکتری علوم سیاسی ph.d

حوزه انتخابیه : اصفهان (اردستان)
تعداد آراء : 10,833 درصد آراء : 40.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای احمد بخشایش اردستانی"