آقای سید حمیدرضا طباطبایی نائینی سال تولد : 1346
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- قاضی دادگستری

تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 13,287 درصد آراء : 38.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای سید حمیدرضا طباطبایی نائینی"