آقای مجید منصوری بیدکانی سال تولد : 1346
محل تولد : مسجد سلیمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مشاور مدیر عامل ذوب آهن

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت تولید

حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد آراء : 49,411 درصد آراء : 51.77

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۹ "آقای مجید منصوری بیدکانی"