آقای سید محمدحسین میرمحمدی سال تولد : 1341
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، فرانسه

سوابق و فعالیت ها :
- وکیل دادگستری

تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
تعداد آراء : 14,365 درصد آراء : 31.07

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای سید محمدحسین میرمحمدی"