آقای علی محمد احمدی سال تولد : 1344
محل تولد : آبدانان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هیات علمی
- رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

تحصیلات :
- دکترای علوم اقتصاد

حوزه انتخابیه : ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران)
تعداد آراء : 52,652 درصد آراء : 61.31

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۴ "آقای علی محمد احمدی"