آقای احمد شوهانی سال تولد : 1351
محل تولد : مهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هیات علمی دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران)
تعداد آراء : 62,866 درصد آراء : 34.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی