آقای سیدمهدی موسوی نژاد سال تولد : 1345
محل تولد : بوشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- سپاه


تحصیلات :
- اتمام سطح سه
- متوسطه

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)
تعداد آراء : 46,614 درصد آراء : 41.67

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای سیدمهدی موسوی نژاد"