آقای ابراهیم نکو سال تولد : 1347
محل تولد : ملکان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معلم

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)
تعداد آراء : 69,601 درصد آراء : 36.88

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال اول : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای ابراهیم نکو"