آقای محمد سلیمانی سال تولد : 1333
محل تولد : کازرون

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، فرانسه

سوابق و فعالیت ها :
- وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات
- استاد دانشگاه علم و صنعت

تحصیلات :
- دکترای الکترونیک فراکانس بالا

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 284,452 درصد آراء : 25.25

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای محمد سلیمانی"