آقای سیدمسعود میرکاظمی سال تولد : 1339
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- وزیر نفت و بازرگانی
- عضو هیات علمی دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 598,384 درصد آراء : 28.15

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : رئیس کمیسیون انرژی سال اول : رئیس کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای سیدمسعود میرکاظمی"