آقای حسین طلا سال تولد : 1348
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- فرماندار تهران
- رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
- رئیس دانشگاه
- مشاورمدیر کل حراست وزارت کار

تحصیلات :
- دکترای پزشکی عمومی
- دانشجوی دکترای اقتصاد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 268,272 درصد آراء : 23.81

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای حسین طلا"