آقای سیدمحمود نبویان سال تولد : 1344
محل تولد : بابل

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- هیات علمی
- قائم مقام پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام

تحصیلات :
- درس خارج فقه و اصول
- دکترای فلسفه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای سیدمحمود نبویان"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 379,512 درصد آراء : 33.77

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای سیدمحمود نبویان"