آقای مجتبی رحماندوست سال تولد : 1333
محل تولد : همدان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دانشیار دانشگاه تهران
- مشاور رییس جمهور در امور ایثارگران

تحصیلات :
ابتدای درس خارج حوزه علمیه قم
- دکترای تخصصی ادبیات

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 279,302 درصد آراء : 24.79

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای مجتبی رحماندوست"