آقای مهرداد بذرپاش سال تولد : 1359
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون رئیس جمهور
- مدیر عامل سایپا
- مدیر عامل پارس خودرو

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
- دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 271,771 درصد آراء : 24.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای مهرداد بذرپاش"