آقای مراد هاشم زهی سال تولد : 1338
محل تولد : نهبندان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دانشیار
- عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلات :
دکترای فوق تخصصی جراحی قلب

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان)
تعداد آراء : 14,534 درصد آراء : 26.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای مراد هاشم زهی"