آقای حمیدرضا عزیزی فارسانی سال تولد : 1349
محل تولد : فارسان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پزشک
- استاد یار دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای تخصصی بیهوشی و مراقبت های icu


حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ)
تعداد آراء : 57,593 درصد آراء : 55.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای حمیدرضا عزیزی فارسانی"