آقای امیرعباس سلطانی سال تولد : 1337
محل تولد : بروجن

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- شهردار بروجن

تحصیلات :
- فوق لیسانس تاریخ

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (بروجن)
تعداد آراء : 24,465 درصد آراء : 36.42

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال سوم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۱ "آقای امیرعباس سلطانی"