آقای مجید جلیل سرقلعه سال تولد : 1343
محل تولد : لردگان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- کارشناس حقوق شرکت گاز و نفت

تحصیلات :
ارشد فقه و مبانی اسلامی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (لردگان)
تعداد آراء : 28,270 درصد آراء : 25.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای مجید جلیل سرقلعه"