آقای ابوالقاسم خسروی سهل آبادی سال تولد : 1344
محل تولد : تربت حیدریه

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیریت آموزش و پرورش

تحصیلات :
- فوق لیسانس فقه و حقوق

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
تعداد آراء : 82,074 درصد آراء : 32.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۵ "آقای ابوالقاسم خسروی سهل آبادی"