آقای حسین محمدزاده سال تولد : 1344
محل تولد : بروجرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دفرماندار
- شهردار
- رییس اداره عمران و صنایع روستایی
- نماینده شهرداران خراسان بزرگ

تحصیلات :
- مهندسی عمران

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 19,635 درصد آراء : 52.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای حسین محمدزاده"