رمضانعلی سبحانی فر

مسیر شما: نمایندگان رمضانعلی سبحانی فر
رمضانعلی سبحانی فر

نماینده دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1344
شهر تولد : سبزوار

تسلط بر زبان های : عربی، انگلیسی

رمضانعلی سبحانی فر

نماینده دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد)


سوابق و فعالیت ها:

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون: