آقای احمد سجادی سال تولد : 1345
محل تولد : سرخس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-معلم

تحصیلات :
-لیسانس علوم تربیتی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان)
تعداد آراء : 38,951 درصد آراء : 29.27

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای احمد سجادی"