آقای محمد اسماعیل نیا سال تولد : 1336
محل تولد : کاشمر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
- استادیار
- مدرس و محقق

تحصیلات :
- دکترای تخصصی جنگلداری و کشاورزی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر)
تعداد آراء : 61,505 درصد آراء : 41.22

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای محمد اسماعیل نیا"