آقای محمد رجایی باغ سیائی سال تولد : 1337
محل تولد : گناباد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی و مسئول مرکز اسلامی منچستر و نیو کاسل

تحصیلات:
-حدود 10 سال درس خارج
- دکترای اقتصاد از انگلستان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (گناباد)
تعداد آراء : 27,102 درصد آراء : 44.35

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای محمد رجایی باغ سیائی"