آقای عبدالرضا عزیزی سال تولد : 1347
محل تولد : شیروان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی
- مدیر عامل شرکت رفاه پردازان راه آهن ج. ا. ا.
- مشاور استاندار تهران
- مشاور معاون بهزیستی کشور
- مؤلف چند جلد کتاب در حوزه سلامت

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (شیروان)
تعداد آراء : 27,179 درصد آراء : 33.92

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای عبدالرضا عزیزی"

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (شیروان)
تعداد آراء : 38,811 درصد آراء : 52.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال چهارم : سخنگو کمیسیون تحقیق سال سوم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال سوم : سخنگو کمیسیون تحقیق سال دوم : رئیس کمیسیون اجتماعی سال دوم : سخنگو کمیسیون تحقیق سال اول : رئیس کمیسیون اجتماعی سال اول : سخنگو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۲ "آقای عبدالرضا عزیزی"