آقای قاسم جعفری سال تولد : 1347
محل تولد : بجنورد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی و رئیس دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

تحصیلات :
- خارج فقه و اصول
- دکترای فقه و اصول مبانی اسلامی

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
تعداد آراء : 64,710 درصد آراء : 28.22

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای قاسم جعفری"