آقای سیدعیسی دارایی سال تولد : 1342
محل تولد : اندیمشک

سوابق و فعالیت ها :
- فرمانده انتظامی استان خوزستان
- مشاور عملیاتی فرماندهی نیروی انتظامی

تحصیلات:
-لیسانس علوم اجتماعی


حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک)
تعداد آراء : 63,211 درصد آراء : 63.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای سیدعیسی دارایی"