آقای سید شکرخدا موسوی سال تولد : 1342
محل تولد : ایذه

سوابق و فعالیت ها :
- پاسدار

تحصیلات :
-  کارشناسی ارشد مدیریت
- کارشناسی ارشد تاریخ

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 122,589 درصد آراء : 51.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای سید شکرخدا موسوی"