آقای حجت اله درویش پور سال تولد : 1340
محل تولد : اردل 

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی

تحصیلات :
- دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه / باغملک)
تعداد آراء : 87,943 درصد آراء : 61.79

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای حجت اله درویش پور"